Kun kahvi palaa pohjaan

 

keskiviikkona, marraskuuta 26, 2003

KONTTORIN SÄÄNNÖT

1. Wirkailijan on joka päiwä lakaistawa lattiat, pyyhittäwä pölyt huonekaluista ja hyllyistä.

2. Joka päiwä täytetään öljylamput, puhdistetaan uunit ja ristikot. Ikkunat pestään kerran wiikossa.

3. Jokainen wirkailija tuo päiwittäin sisälle sangon wettä ja kapallisen hiiliä.

4. Kynät teroitetaan huolellisesti, mutta kärjen saa kukin wuolla mieleisekseen.

5. Konttori awataan klo 7 ja suljetaan klo 8 illalla paitsi pyhinä, jolloin se on suljettuna. Jokaisen wirkailijan odotetaan käywän kirkossa sunnuntaina ja muutenkin wiettäwän ajan siweellisesti.

6. Mieswirkailijat saavat yhden illan wapaata wiikossa woidakseen seurustella tyttöjen kanssa, ahkera kirkossakäwijä saa kuitenkin kaksi iltaa.

7. Naiswirkailijoiden tulee elää suuressa siweydessä, erittäinkin nuorten neitojen. Kaikenlainen flirttailu konttorissa on kielletty.

8. Konttorin porsliininen lawoire on yksinomaan konttorin chefin ja kasöörin käytössä. Muut käyttäkööt pesemiseen kuparista lawoirea.

9. Kun työtunnit owat lopussa on ilta wietettäwä lukemalla Raamattua ja muita hywiä kirjoja.

10. Se, joka polttaa espanjalaisia sikaareja, nauttii alkoholijuomaa mitä tahansa, ajattaa partansa parturissa tai käy wedonlyönti- tai muissa julkisissa paikoissa, antaa aiheen epäillä hänen arwoaan, tarkoituksiaan, vilpittömyyttään ja kunniallisuuttaan.

11. Wirkailija, joka on uskollisesti ja moitteettomasti suorittanut työnsä wiiden wuoden aikana ja osoittautunut säästäwäiseksi sekä pitänyt huolen siweellisistä welwollisuuksistaan, saa wiiden sentin korotuksen päiwässä, mikäli liikkeen tuottama woitto sen sallii.

- Henry Ford Motor Company 1903